Privacybeleid

Beheer360 (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@beheer360.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, transacties, contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID (over cookies leest u meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Uitvoering overeenkomst en dienstverlening

In onze transactieadministratie houden we bij welke personen een overeenkomst zijn aangegaan met ons. Van personen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken en verwerken we transactiedetails om een overeenkomst te kunnen uitvoeren.

U kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter en LinkedIn bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings

U kan zich bij ons aanmelden voor een nieuwsbrief. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail uitschrijven.

Werving (marketing)

Beheer360 beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe investeerders, experts en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Wij maken voor Beheer360 mogelijk gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u zich hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe u dit doet lees u op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds DDMA advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering Beheer360 dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke pagina’s het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@beheer360.nl.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kan de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kut u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Ook kunt u de AP tippen via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Beheer360: het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kunt u contact met ons opnemen! Tot slot verwerken we sommige gegevens met uw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een PSP en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Beheer360.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van Beheer360 zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Beheer360 is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Beheer360. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende website plaatst cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

Op de betreffende website kunt u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Beheer360 website en hun functionaliteit:

Functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode
wordpress_… Wordt gebruikt voor het bijhouden van de huidige sessie. 24 uur

Analytische cookies (Google Analytics)

Cookie Doel Opslagperiode
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 2 jaar

Beheer360 maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Beheer360 Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Beheer360 inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Beheer360 Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Beheer360 Website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Beheer360 Website optimaal werkt.

Beheer360 verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres (geanonimiseerd)
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
 • vanaf welke pagina u op de Beheer360 Website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang u de Beheer360 Website bezoekt of gebruikt
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Beheer360 Website
 • welke pagina’s u bezoekt op de Beheer360 Website

Verwijderen

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

 

Den Haag, 14 augustus 2018

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 augustus 2018.